Privacy policy

Abbe Gård
Kustvägen 53
274 56 Abbekås

epost:info@abbegard.se

Org.nr: 559118-6605 (AB Stjärnpartner / Abbe Gård)

Information om behandling av personuppgifter hos Abbe Gård

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) så vill Abbe Gård upplysa våra kunder om hur vi behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera en bokning av boende hos oss.

Personuppgiftsansvarig
Abbe Gård är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid din bokning hos oss.

Personuppgifter som kan behandlas
Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress dvs. uppgifter som du själv lämnat till Abbe Gård. Personuppgifterna finns i Abbe Gård bokningsregister.

Ändamålen med behandlingen
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera din bokning samt för att fullgöra övriga åtaganden för att kunna ta emot dig som boende hos oss.

Utlämnande till annan
Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av Abbe Gård, komma att behandlas av annan organisation. Detta endast för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter av din bokning samt mot gällande lagar och förordningar.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.
Du har rätt att, på begäran, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Det är av största vikt för Abbe Gård att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som kund ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar oss alla förändringar som kan påverka ditt boende hos oss. Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om behandling av personuppgifter på www.datainspektionen.se.

Du samtycker till att Abbe Gård behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående, genom att fullfölja din bokning här på vår hemsida.

Kontakt
Abbe Gård
e- post: info@abbegard.se