Reservationsbetingelser

Booking og bekræftelse
En reservation er bindende, så snart den er bekræftet, og gæsten har modtaget et bookingnummer, dette kan gives mundtligt, skriftligt eller digitalt. Ved booking på vores websted skal en skriftlig reservationsbekræftelse modtages via e-mail inden for 30 minutter, hvis der ikke er leveret nogen bekræftelse, skal gæsten straks underrette hotellet. Ved modtagelse af reservationsbekræftelsen skal dette kontrolleres, så alle oplysninger er korrekte. Det er gæstens ansvar at sikre, at oplysningerne i reservationsbekræftelsen er korrekte. Abbe Gård forbeholder sig retten til at begå fejl.

Garanteret booking
Alle reservationer skal garanteres med et gyldigt kreditkort. Reservationer garanteres, når reservationen er betalt fuldt ud. Hvis reservationen ikke er garanteret, forbeholder Abbe Gård sig retten til at annullere reservationen uden at informere gæsten.

Aflysninger
Reservationer kan annulleres gratis op til 7 dage før ankomst. Aflysninger senere end 7 dage før ankomst vil blive opkrævet fuldt ud. I tilfælde af udeblivelse betragtes reservationen som annulleret kl. 08.00 dagen efter den reserverede ankomstdato. Ikke-refunderbare bookinger kan annulleres, men refunderes ikke. Reservationen kan heller ikke flyttes frem i tide. I tilfælde af aflysning skal gæsten modtage et aflysningsnummer som bekræftelse på, at en korrekt aflysning har fundet sted.

Skift bookinger
Medmindre andet er angivet i prisbeskrivelsen, kan reservationen ændres op til 7 dage før ankomst. I tilfælde af ændringer i dato og / eller længde på booking eller antal personer, vil prisen også blive justeret til den aktuelle pris. Det er ikke tilladt at overføre en reservation til en anden person uden hotellets samtykke eller at tillade en anden person at bo på hotelværelset. Ikke-refunderbare bookinger kan ikke ændres.

Ankomst og afgang
Gæst har adgang til booket hotelværelse fra kl. 15.00, udtjekning skal finde sted senest kl 11:00.

Brug af hotelværelser
På Abbe Gård kan mindreårige under 18 år ikke leve uden selskab med en værge. Antallet af gæster i rummet må ikke overstige antallet af personer, som værelset er reserveret og tjekket ind til. Der kan reserveres et begrænset antal ekstra senge og barnesenge til visse værelseskategorier, reservationen skal foretages direkte på tidspunktet for reservationen og i direkte kontakt med værelsesreservationen. En barneseng kan bestilles gratis. Gæster på 4 år eller derover skal bestille en ekstra seng og betale en ekstra omkostning, hvis værelset overstiger to gæster. Gæster må ikke bruge hotelværelset til andet end indkvartering. Medmindre andet er aftalt med Abbe Gård, er det ikke tilladt for private eller kommercielle formål at drive festaktiviteter, salg eller nogen form for handel eller forretning. Det er heller ikke tilladt at fotografere Abbe Gårds ejendom og interiør til offentlige og kommercielle formål.

Rygning
Alle værelser og overflader på Abbe Gård er røgfri. Gæster, der vælger ikke at følge disse regler, er forpligtet til at godtgøre hotellet for rengøringsomkostninger og indtægtstab.

Kæledyr
Hunde er velkomne. Anmeldt til Abbe Gård inden ankomst. 150 SEK opkræves for den medfølgende hund.

Bagage og gæsters ejendele
Gæster må ikke efterlade bagage og ejendele uden opsyn. Bagage kan opbevares gratis af os. Abbe Gård påtager sig intet juridisk ansvar for; bagage eller ejendele tilbage i lobbyen, mødelokaler, foyer, restaurant, værelser, indsendt til os.
Hvis ejendommen har en usædvanlig høj værdi, er gæsten forpligtet til at underrette Abbe Gård herom, inden den indsendes. Abbe Gård har ingen forpligtelse til at opbevare ejendomme af høj værdi.

Ansvar for skader
Gæster på Abbe Gård er ansvarlige for eventuelle skader forårsaget af gæsten selv eller gæsternes besøgende. Hvis en gæst eller besøgendes besøgende har forårsaget en sådan skade eller forstyrrelse under opholdet, at det påvirker fremtidigt indkomsttab, er den beboende gæst ansvarlig for at kompensere Abbe Gård både for at reparere skader, der er sket, og for Abbe Gård skønnede indtægtstab.

Sikkerhed
Værelset har sikkerhedsoplysninger, det er gæstens pligt at være personlig opmærksom på nødudgange og brandslukkere. Kontakt os for yderligere information.

Force majeure
Strejker, lockout, brande, eksplosioner, krige eller lignende krigsbetingelser, væsentlige begrænsninger for leverancer eller andre forhold uden for Abbe Gårds kontrol, giver Abbe Gård ret til at annullere reservationen uden forpligtelse til at betale erstatning.