Bokningsvillkor

Bokning och bekräftelse
En bokning är bindande så snart den har bekräftats och gästen har fått ett bokningsnummer, detta kan ges muntligt, skriftligt eller digitalt. Vid bokning på vår hemsida skall en skriftlig bokningsbekräftelse erhållas via e-mail inom 30 minuter, om ingen bekräftelse levererats skall gästen meddela hotellet omedelbart. Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är gästens ansvar att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Abbe Gård reserverar sig för eventuella misstag.

Garanterad bokning
Alla bokningar måste garanteras med ett giltigt kreditkort. Bokningar blir garanterade då bokningen har betalats till fullo. Om inte bokningen är garanterad så förbehåller sig Abbe Gård rätten att avboka bokningen utan att informera gäst.

Avbokningar
Bokningar kan avbokas kostnadsfritt fram till 7 dagar före ankomst. Avbokning senare än 7 dagar före ankomst debiteras till fullo. Vid utebliven ankomst bedöms bokningen som avbokad 08:00 dagen efter bokat ankomstdatum. Icke återbetalningsbara bokningar kan avbokas men återbetalas inte. Bokningen kan ej heller flyttas fram i tiden. Vid avbokning skall gästen erhålla ett avbokningsnummer som bekräftelse på att en korrekt avbokning har skett.

Ändra bokningar
Om inte annat uppges i prisbeskrivningen kan bokningen ändras fram till 7 dagar före ankomst. Vid ändringar av datum och/eller längd på bokning eller antal personer så kommer även priset att justeras till det dagsaktuella priset. Det är inte tillåtet att överföra en bokning till en annan person utan hotellets samtycke eller låta annan person bo på hotellrummet. Icke återbetalningsbara bokningar är inte ändringsbara.

Ankomst och avresa
Gäst har tillträde till bokat hotellrum från kl. 15:00, utcheckning skall ske senast kl. 11:00.

Användning av hotellrum
På Abbe Gård kan inte minderåriga, under 18 år, bo utan målsmans sällskap. Antalet gäster på rummet får ej överstiga de antalet personer som rummet är bokat och incheckat för. Ett begränsat antal extrasängar och babysängar finns att boka till vissa rumskategorier, bokning av dessa måste göras direkt vid bokningstillfället och i direktkontakt med rumsbokningen. En spjälsäng kan bokas utan kostnad. Gäster från fyllda 4 år och uppåt måste boka en extrasäng och betala tillkommande kostnad om rummet överstiger två boende gäster. Gäster får ej använda hotellrummet till annat än boende. Om inte annat är överenskommet med Abbe Gård så är det ej tillåtet att bedriva, i privat eller kommersiellt syfte, festverksamhet, försäljning eller någon form handel eller affärsverksamhet. Ej heller tillåtet att fotografera Abbe Gårds egendom och interiör för publikt och kommersiellt syfte.

Rökning
Alla rum och ytor på Abbe Gård är rökfria. Gäst som väljer att inte följa detta regelverk är skyldig att ersätta hotellet för uppkomna städkostnader och inkomstbortfall.

Husdjur
Hundar är välkomna. Meddelas Abbe Gård före ankomst. 150 kr debiteras för medföljande hund.

Bagage & gästers ägodelar
Gäst får ej lämna bagage och ägodelar utan uppsikt. Bagage kan utan kostnad förvaras av oss. Abbe Gård tar inget juridiskt ansvar för; bagage eller ägodelar som lämnas i lobby, mötesrum, foajéer, restaurang, rum, inlämnat till oss.
Är egendomen av ovanligt högt värde är gäst skyldig att upplysa Abbe Gård om detta innan det lämnas in. Abbe Gård har ingen skyldighet att förvara egendom av högt värde.

Ansvar för skador
Gäster på Abbe Gård är ansvariga för eventuella skador som gästen själv eller gästers besökare vållar. Om gäst eller gästers besökare orsakat sådan skada eller störning under vistelsen att det påverkar framtida inkomstbortfall är den boende gästen ansvarig för att ersätta Abbe Gård både för reparation av skada som uppstått och av Abbe Gård estimerat inkomstbortfall.

Säkerhet
På rummet finns säkerhetsinformation, det är gästens skyldighet att personligen uppmärksamma var nödutgångar och brandsläckare finns. Kontakta oss för vidare information.

Force Majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Abbe Gårds kontroll, berättigar Abbe Gård att häva bokningen utan skyldighet att utge skadestånd.